WiccanWeb

Welcome to the WiccanWeb’s Cyberbook of Shadows

Trên các trang này, bạn sẽ tìm thấy các nghi thức cho ngày nghỉ phép sắp tới, một cuộc thảo luận về Magick, Các yếu tố, một loạt các nghi lễ, bao gồm cả một bài trình bày, Lunations, ý tưởng về các nghi thức làm thủ công, các bài tập để giúp bạn phát triển khả năng của mình và thiền định. Chỉ cần thêm – một chính tả cho sự trung thực. Vui lòng cảm thấy tự do sử dụng bất kỳ nghi thức nào trong toàn bộ hoặc một phần, nhưng không thêm bất cứ điều gì gây ra sự phiền toái. Hãy nhớ rằng “vì nó không gây hại cho ai cả, hãy làm theo ý bạn.” Có thể không thực sự tránh gây hại cho người khác, nhưng trong công việc phép thuật, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận và hiểu những gì sẽ chia ra cho công việc của chúng ta.