0986434125
863 Lý Thường Kiệt

About

About

WiccanWeb.Net đã được dành riêng cho cộng đồng Wiccan miền Nam California từ năm 1998. Gần đây có một số sự chậm trễ và rẽ nhánh. Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành việc chuyển sang một máy chủ mới. Sẽ có nhiều thay đổi đến với trang web bây giờ trở lại. Nó được sao lưu …. loại. Thật không may, hiện tại có hầu hết các liên kết bị hỏng và deadends cho thời điểm này. Việc chuyển giao trang web vẫn đang tiếp diễn. Ngay sau đó, tôi hy vọng có một cái nhìn hoàn toàn mới và nhận được mọi thứ làm việc lại.
WiccanWeb sẽ lên kế hoạch một nghi thức lễ nhậm chức vào thứ 7 ngày 21 tháng 12 năm 2002 lúc 7 giờ sáng tại Newport Beach, California. Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia, vui lòng gửi e-mail cho WiccanWeb. Mọi người sẽ được cần đến để kêu gọi khu phố, và giúp đỡ trong việc chuẩn bị. Hãy lên kế hoạch tham dự!